Gastouder worden

Om aan de slag te kunnen als gastouder moet aan de volgende criteria worden voldaan:

  • De gastouder moet beschikken over een diploma Helpende Zorg en Welzijn of gelijkwaardig hieraan;
  • De gastouder moet een certificaat KinderEHBO hebben dat niet ouder is dan 2 jaar;
  • De gastouder moet een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen;
  • De gastouder moet ingeschreven worden in het personenregister kinderopvang met VOG niet ouder dan 2 maanden.
  • Alle huisgenoten boven de 18 jaar moeten ook een VOG inleveren;
  • De opvanglocatie moet opgenomen zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. (Dit kan pas als wij langs geweest zijn voor een Risico Inventarisatie veiligheid en gezondheid.)

Klinkt jou dit als kindermuziek in de oren? Aarzel dan niet en stuur je motivatie en CV per e-mail naar: info@provinciaalgastouderbureau.nl.