Klachtenprocedure

Gaat er iets mis of ontbreekt je iets?
Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken kan iets misgaan. De kinderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Dit kan leiden tot ontevredenheid en uiteindelijk soms tot klachten. Dan is het goed om te weten dat het kindercentrum waar je gebruik van maakt een klachtenprocedure hanteert.

Hoe werkt de klachtenprocedure?
Neem contact op met degene in de organisatie die met de klacht te maken heeft. Wees openhartig over je ontevredenheid. Vaak biedt een eerlijk gesprek al een oplossing.

Als deze eerste stap niet tot een bevredigende oplossing of antwoord leidt, richt je dan tot de eerstvolgende verantwoordelijke binnen de organisatie. Leg de klacht voor en vraag hem/haar hierover een besluit te nemen.

Gaat je voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling of ben je niet tevreden met de beslissing die de organisatie heeft genomen, richt je dan tot de Geschillencommissie Kinderopvang.