Vacature oudercommissielid

Ouderbetrokkenheid
Relatie tussen ouders/gastouders en de oudercommissie.

De Gastouderopvang is, geen kant en klaar product
Voor zover er in de kinderopvang al sprake is van een product is dat product het resultaat van een dynamisch samenspel tussen kinderen, pedagogisch gastouders en ouders. Het is voortdurend in ontwikkeling en voor iedereen anders. De relatie tussen ouders en gastouderopvang heeft zakelijke aspecten: er wordt tegen betaling dienstverlening aangeboden en er worden contractuele verplichtingen aangegaan.

De Wet kinderopvang
De Wet kinderopvang geeft ouders het recht om de kinderopvang te beïnvloeden op belangrijke beleidsonderwerpen. Wil je met ons meepraten en meebeslissen, meld je dan aan voor de vrijwillige functie van oudercommissielid.

Oudercommissielid
De oudercommissie vergadert minimaal 4 keer per jaar. Er zijn altijd 2 vaste leden aanwezig en het Provinciaal Gastouderbureau wordt vertegenwoordigd. Indien je aangeeft maar 2 keer per jaar bij ons aan te kunnen schuiven, zijn we daar ook heel blij mee. Mocht je slechts 1 keer per jaar aanwezig kunnen zijn, ben je evengoed welkom. We houden over het algemeen een vergaderdiner in de plaatselijk pizzeria (van Veendam) op kosten van het Provinciaal Gastouderbureau.

Laat snel van je horen! We zien je graag.

Team Oudercommissie.


Voor meer informatie bel je Sandra Kuiper op nummer 0598-785031.