Urenregistratie

Procedure urenregistratie en facturen

  • Registreer de uren vóór de 5de van de maand. Niet tijdig geregistreerde uren worden niet gefactureerd;
  • Eventuele correcties voeren we in de daaropvolgende maand door. Alleen de correcties die zijn doorgegeven via provinciaalgastouderbureau@gmail.com worden door ons verwerkt;
  • Je ontvangt de facturen rond de 8ste van de maand;
  • Eventuele betalingen door ons ontvang je binnen 5 werkdagen zodra de betaling door de vraagouder is gedaan.

Als de vraagouder de toeslag en of ouderbijdrage nog niet heeft voldaan, wordt er door ons niet uitbetaald. Uitbetalingen geschieden op volgorde van binnenkomst urenregistratie.

Belangrijke- en structurele wijzigingen
De vraagouder is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het op tijd doorgeven van structurele wijzigingen i.v.m. 4-jarigen die naar school gaan of kinderen die van de basisschool af gaan. Of voor andere redenen. De vraagouders kunnen met vragen hierover terecht bij de BelastingTelefoon 0800-0543.