Tarieven

Tarief kinderopvang 2021

Hieronder staan de maximum tarieven waarover de Belastingdienst de kinderopvangtoeslag berekent. Indien het tarief dat je per uur betaalt hoger ligt dan deze tarieven, dan ontvang je over het verschil geen toeslag.

Kinderdagverblijf dagopvang €8,46             (2020 €8,17)
Kinderdagverblijf BSO €7,27             (2020 €7,02)
Gastouderopvang €6,49             (2020 €6,27)


Wij hanteren een adviestarief voor gastouderopvang van €6,49 per opvanguur, per kind. Dit bedrag bestaat uit €5,65 per uur voor de gastouder en €0,84 bureaukosten per uur (met een minimum van 20 uur per maand). Neem je minder uren af, dan wordt het uurtarief voor de vraagouder €1,00 per opvanguur, per kind hoger.

LET WEL: dit is een adviestarief. Gastouders zijn vrij om te vragen wat voor vergoeding zij per opvanguur, per kind willen ontvangen.

Gastouders kunnen gebruikmaken van onze promotiematerialen:

  • Beachflag;
  • Flyers;
  • Visitekaartjes etc.

 

Bekijk hier wat je vergoed krijgt van Toeslagen:
Kinderopvangtoeslag Tabel 2021

 

Kinderopvangtoeslag Tabel 2020