Ouderbetrokkenheid

Relatie tussen ouders/gastouders en de oudercommissie
De gastouderopvang is geen kant-en-klaar product. Voor zover er in de kinderopvang al sprake is van een product is dat product het resultaat van een dynamisch samenspel tussen kinderen, pedagogische gastouders en ouders. Het is voortdurend in ontwikkeling en voor iedereen anders. De relatie tussen ouders en de gastouderopvang heeft zakelijke aspecten: er wordt tegen betaling dienstverlening aangeboden en er worden contractuele verplichtingen aangegaan.

Beleidsbetrokkenheid
Dit gaat over alles wat ouders interesseert met betrekking tot de opvang in het geheel en de manier waarop deze georganiseerd wordt: het beleid van de opvang. Deze betrokkenheid voelen enkel de ouders die interesse tonen om beleidsmatig mee te werken. De oudercommissie verheugt zich om kennis te maken met deze ouders.

Ouders die vooral willen meeleven
Ze hebben een actieve interesse voor het reilen en zeilen van de opvang en voor de beleving van hun kind. Zij investeren in een goede uitwisseling van informatie tussen henzelf en de gastouder.

Ouders die willen meedoen
Dit zijn ouders die hand- en spandiensten willen bewijzen. Het gaat hen vooral om praktische deelname.

Ouders die willen meedenken
Deze ouders zijn geïnteresseerd in inspraak over bijvoorbeeld de herinrichting van de buitenspeelruimte.

Ouders die willen meebeslissen
Dit zijn ouders die in een oudercommissie willen meebeslissen over het beleid van de opvang. Het is meestal een kleine groep ouders die hierin is geïnteresseerd. Het zijn ouders die de oudercommissie leuk en nuttig vinden.