Werkwijze

Aanmelden 

Voor het intakegesprek kun je telefonisch contact opnemen of je per e-mail aanmelden. We plannen dan op korte termijn een intakegesprek in voor beide ouders. Je kunt zorgen over je kind dan in vertrouwen uitspreken zonder dat je kind daar bij is.
Daarna volgen er gemiddeld nog 3 sessies met je kind . Tevens ga ik er vanuit dat een van de ouders de laatste 10 minuten aanwezig kan zijn. Deze sessies zijn bij mij in de praktijk.

Een verwijzing is niet nodig
Voor het coachingstraject van een kind wil ik toestemming ontvangen van beide ouders. Dus ook als er sprake is van gescheiden ouders. Indien dit niet mogelijk is, bespreken we de mogelijkheid om een van de ouders te coachen en niet het kind.